Provozní řád posilovna

Fitmexx určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu fitness centra a musí být všemi návštěvníky dodržován

Článek 1

VŠEOBECNÉ POKYNY

 1. Návštěvníci FITMEXX jsou povinni se seznámit s provozním řádem FITMEXX.
 2. Návštěvníci jsou povinni dbát při návštěvě FITMEXX zásady hygieny a bezpečnosti, dodržovat pokyny provozovatele a cvičitelů.
 3. Návštěvníci si pečlivě uchovají klíče s číslem jejich skříňky. Za případnou ztrátu klíče nebo zcizení nesou odpovědnost sami.
 4. Provozovatel neručí za cenné věci uložené ve skříňkách, ani kdekoliv jinde v prostorách FITMEXX

Článek 2

VSTUP DO PROSTOR FITMEXX

 1. Provoz je v souladu s provozní dobou vyznačenou na vývěsce vstupních dveří.
 2. Pobyt ve FITMEXX začíná vydáním klíče obsluhou a končí odevzdáním klíče obsluze.
 3. Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů, kteří za ně plně ručí.

Článek 3

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Po příchodu do prostor FITMEXX se návštěvník na vyznačeném místě přezuje do sportovní obuvi a poté si vyzvedne klíček od šatny u obsluhy za barem. Odejde do prostor šaten, kde se převlékne do ČISTÉHO SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ.
 2. Po odcvičení odevzdá návštěvník klíček od skříňky obsluze za barem a vyrovná finanční stránku věci.
 3. Na vyznačeném místě u vchodu se přezuje zpět do vycházkové obuvi.
 4. V šatně je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny, pít alkoholické nápoje a kouřit
 5. Sportovní nápoje, nápoje na osvěžení a jiné doplňky lze zakoupit u baru a ke konzumaci využít prostor před barem (posezení).
 6. Návštěvníci jsou povinni ukládat nářadí, kotouče, adaptéry a jiné pomůcky ke cvičení na provozovatelem vyhrazená místa, tj. nepohazovat kotouče, adaptéry aj. mezi přístroje, na přístupové cesty a nepokládat je na lavičky
 7. Návštěvníci jsou povinni při každé návštěvě FITMEXX používat čistý ručník jako podložku na stroje z hygienických důvodů či aby nedošlo k poškození čalounění strojů. Čistý ručník si lze i zapůjčit (za drobný poplatek) u obsluhy na baru.
 8. Cvičenci jsou povinni uvést běhací pásy po zátěži do původního stavu (srovnat nakloněnou polohu pásu do vodorovné polohy, vydesinfikovat případné kapky potu ulpívající na stroji přiloženým desinfekčním prostředkem).

Článek 4

BEZPEČNOST PŘI CVIČENÍ, ZÁSADY CVIČENÍ

 1. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů provozovatele FITMEXX, cvičitelů a řídit se provozním řádem FITMEXX.
 2. Pobyt ve FITMEXX je určen především zdravým osobám, každý návštěvník jej podniká na vlastní nebezpečí.
 3. Při cvičení je nutní dbát zvýšené opatrnosti, svým jednáním neohrožovat zdraví své ani ostatních návštěvníků.
 4. JE ZAKÁZÁNO:
  • odebírat SÁM z obouručních činek (umístěných ve stojanech) kotouče pouze z jedné strany. Při odlehčení hrozí nebezpečí vymrštění tyče a poranění SEBE, případně poranění cvičence u opačného konce činky.
  • rozebírat jednoruční činky a přestavovat na nich váhu.
  • cvičit sám BENČPRES (TLAK SOUPAŽNÝ V LEHU VZADU) bez kontroly druhým cvičencem nebo cvičitelem
  • přetěžovat stroje nad stanovenou mez.
  • opírat kotouče o zeď, přístroje dávat jinam než do stojanů.
  • cvičit do půl těla, v plavkách, slipech apod. (z hlediska hygieny).

Článek 5

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY FITMEXX

V případě že:

 1. návštěvník nedodržuje provozní řád FITMEXX.
 2. nedbá pokynů provozovatele, cvičitelů nebo obsluhy za barem.
 3. chová se hlučně, je v podnapilém stavu anebo svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků
 4. nemá čisté sportovní oblečení a čistou obuv.
 5. po stránce hygieny nesplňuje základní předpoklady pro styk kulturních lidí (zapáchá, je špinavý apod.)
 6. při jakékoliv distribuci čehokoliv

Článek 6

PRVNÍ POMOC

 1. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá návštěvník FITMEXX o pomoc odpovědného pracovníka.
 2. Lékárnička první pomoci je umístěna za barem FITMEXX.
 3. Provozovatel FITMEXX zodpovídá za pravidelné provádění úklidových a desinfekčních prací.

Provozovatel centra

 • Dům kultury Liberec spol. s.r.o.
 • nám. Soukenné 6013/3, Liberec, 46001
 • IČ: 49098616
 • DIČ:  CZ49098616

Odpovědná osoba