Provozní řád solárium

Fitmexx určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu fitness centra a musí být všemi návštěvníky dodržován

Obecné informace

Solárium je určeno především zdravým osobám. Osoby trpící kožními nemocemi nebo alergiemi mohou toto zařízení používat jen po konzultaci s lékařem a dobu aplikace musí konzultovat s obsluhou. Zákazníci, kteří užívají léky – zejména antibiotika, zákazníci s oční anomálií, po oční operaci, těhotné ženy a zákazníci s alergiemi musí před prvním opalováním konzultovat použití solária se svým lékařem. Některé léky v kombinaci s UV zářením mohou vyvolat komplikace, např. alergie. Solárium nesmí používat osoby, které při opalování na slunci dostávají úpal bez zhnědnutí kůže (fototyp I) a osoby mladší 18 let.

Zákazník společně s obsluhou stanoví typ pleti – citlivost na sluneční záření.

Fototypy kůže – rozdělení pleti do skupin

  1. typ pleti I – pleť nápadně světlá, rezavé vlasy, modré oči, obvykle se nikdy neopálí, vysoký sklon ke spálení a slunečnímu úžehu, pouze zrudne, nezhnědne.
  2. typ pleti II – světlá pleť, blond vlasy, modré až šedé oči, hůře se opaluje, mírný sklon ke spálení a slunečnímu úžehu, většinou zarudne, jen někdy zhnědne.
  3. typ pleti III – pleť normální, vlasy plavé až hnědé, oči šedé až hnědé, opaluje se dobře, malý sklon ke spálení a slunečnímu úžehu. Kůže zarudne a následně zhnědne.
  4. typ pleti IV – pleť světle hnědá až olivová, vlasy a oči tmavé, velmi dobře se opaluje, žádný sklon ke spálení a slunečnímu úžehu, nikdy nezarudne, vždy zhnědne.

Pokyny pro zákazníka

Opalujte se pomalu a pouze 1x denně. Mezi dvěma opalováními se doporučuje jednodenní pauza a ve stejný den se již nevystavovat ani slunečnímu záření. Dosažené opálení udržíte při frekvenci opalování 2x týdně.

Doba opalování u přístroje s obličejovým opalovačem by měla být maximálně 4 – 15min.

Bezpodmínečně dodržujte maximální dobu opalování 15 minut. Počáteční doba opalování by měla být zvolena podle fototypu kůže a vlastních zkušeností s pobytem na slunci. Na lidi, kteří se na přírodním slunci neopálí, nepůsobí ani solárium. Před sluněním je třeba odstranit líčidla a kosmetické přípravky, včetně deodorantů a parfému, je vhodné se osprchovat. Před i po slunění je vhodné používat ochranných krémů schválených pro solária.

Při opalování použijte ochranné brýle, které jsou k dispozici u obsluhy. Při vadě zraku, či operaci očních čoček je nutné používat ochranné brýle vždy.

Po opalování potřebuje pleť péči. Použijte vhodný krém.

Při opalování dbejte na správnou hygienu.

Ovládání solária

Solária jsou řízena dálkově z místa obsluhy a automaticky se vypínají po uplynutí nastavené doby opalovacího cyklu. Po skončení slunění se solária 4 minuty větrají. Zákazník může ovládat některé funkce, tj. vypnutí opalovačů tváře a vypnutí solária. Tyto funkce obsluha předvede.

Povinnosti obsluhy

Obsluha je povinna po každém použití solárního zařízení provádět kontrolu kabiny s ohledem na čistotu, hygienu a technický stav. Po každém zákazníkovi musí být provedena dezinfekce lůžkové části solária vhodným dezinfekčním prostředkem v souladu s návodem na použití. Tento prostředek musí být v solární kabině volně k dispozici zákazníkům společně s hygienicky nezávadnou utěrkou. Při dezinfekci solária a celkovém úklidu kabiny a ostatních prostor musí obsluha použít vhodné ochranné pomůcky (gumové či tekuté rukavice a pracovní oděv).

Dezinfekce vlastního solária: Destacryl

Dezinfekce ostatních ploch: Sekusept, Savo, Incidur

Po skončení provozu solária bude zajištěn řádný úklid celého prostoru a vlastního přístroje. Ve výjimečných případech, kdy je obsluha nucena vstoupit do kabiny, kde je solárium v chodu, je nutná ochrana zraku použitím brýlí, které musí být kdykoliv k dispozici.

Spoluzodpovědnost za dodržování zdravotních a hygienických předpisů a norem při provozu solária má obsluhující personál.

Technický stav

Za bezpečný provoz, opravy, údržbu, výměnu trubic, vedení provozních záznamů a hygienu zodpovídá provozovatel. V provozu je jedno solárium ULTRASUN Powertower 8000. Výměna trubic je prováděna po 800 hodinách (počítadlo) firmou dodavatele zařízení, která zajišťuje i jejich hygienicky nezávadnou likvidaci.

Provozní doba

Pondělí – pátek: 07 – 22:00h.

Pokyny pro zákazníka

Pokud jste v provozovně poprvé, upozorněte obsluhu a požádejte o vysvětlení výše uvedených informací. Seznamte se s výše uvedenými body provozního řádu a řiďte se jimi. Nepoužívejte běžné opalovací prostředky. Nechte si poradit v sortimentu speciální solární kosmetiky. Solárium čistí a dezinfikuje obsluha – pokud nejste spokojeni s vyčištěním, vyžadujte jeho opakování. Solárium nesmí být používáno osobami mladšími 18 let, osobami se sklonem k tvorbě pih, osobami s přírodní červenou barvou vlasů.

Provozovatel centra

  • Dům kultury Liberec spol. s.r.o.
  • nám. Soukenné 6013/3, Liberec, 46001
  • IČ: 49098616
  • DIČ:  CZ49098616

Odpovědná osoba